LABORATORIO

Automaattinen lokijärjestelmä lämpötilan valvontaa varten

Boomerang-sovellusta on käytetty laadunvarmistukseen laboratorioissa vuodesta 1998 lähtien. Lämpötilojen lisäksi järjestelmän avulla voidaan mitata ilmankosteutta (RH), hiilidioksidia (CO2), absoluuttista painetta sekä ilmassa olevien hiukkasten määrää rajatuilla alueilla. Järjestelmä soveltuu olosuhdeseurantaan laboratorioiden lisäksi esimerkiksi elintarviketuotannossa ja kuljetusten aikana.

Laadunvarmistus laboratoriossa:

 • Automaattinen ja jatkuva lämpötilan rekisteröinti
 • Historiatiedot ja tapahtumapolku
 • Tehokkaat raportit ja hälytykset

Varma ja turvallinen

 • Keskeytymätön valvonta saavutetaan ainoastaan automaattisen tietojen rekisteröinnin avulla.
 • Varmaan järjestelmään sisältyy aina ulkoisia antureita.
 • Käyttäjä pidetään ajan tasalla hälytysten, muistutusten ja varoitusten avulla.

Jäljitettävä

 • Kaikki tiedot (mittaukset, tapahtumat, kalibrointi jne.) tallennetaan aikaleiman kanssa tietokantaan.
 • Historiatietojen avulla voidaan luoda kaavioita ja luetteloita.
 • Halutuista tiedoista voidaan helposti koota raportteja.
 • Kaikista tiedoista luodaan automaattisesti varmuuskopio.

Joustava

 • Käytettävissä useita antureita: lämpötila, kosteus (RHT), paine, hiilidioksidi jne.
 • Langaton tai langallinen tietoliikenne.
 • Viiveet, hälytykset, raja-arvot ja rekisteröintivälit voidaan asettaa omien tarpeiden mukaisesti.

Tehokas

 • Tietojen manuaalinen luenta on aikaa vievää ja epätarkkaa.
 • Prosessivirheet ja -häviöt voidaan minimoida tekstiviestitse lähetettävien hälytysten ja varoitusten tai valo-/äänimerkkien avulla.
 • Laaduntarkastusten suorittaminen on helppoa, kun tietokannan kaikki tiedot esitetään raportti-, luettelo- tai kaaviomuodossa.

Rekisteröinti kuljetuksen aikana

Kylmäketjun eheyden hallinta voidaan varmistaa myös valvomalla ja rekisteröimällä kuljetuksen aikaisia lämpötiloja.

 • Kuljetusloggerit: loggerikortit lähetetyissä paketeissa.
 • Etäloggerit: online-valvonta kuljetusajoneuvoissa GPRS:n tai 3G:n välityksellä


Lisäksi käytettävissä on muita palveluita ja tuotteita, jotka tukevat laadunvarmistustoimenpiteitä.

Kysely

Vastaamalla kyselyyn osallistut Leguano-paljasjalkakenkien arvontaa.